Gebed vir Grondhervorming

Here, ons aanbid U.  Aan U behoort alle grond en U leer ons hoe om te boer (Levitikus 25:23; Psalm 24:1 en Jesaja 28:23-29).  Ons erken u reg om u grond te gee aan wie U wil.  Leer ons almal in Afrika om goeie rentmeesters van u grond te wees.  Leer ons om in liefde saam te woon en te werk sodat ons u seën kan geniet (Psalm 133).

Gee asseblief aan ons die regte gesindheid, asook die kennis en wysheid om grondhervorming in Suider-Afrika tot u eer en tot voordeel van almal te beplan, te befonds en te bestuur.  Vader, help die boerderygemeenskap, georganiseerde landbou, die regering, kerke, die privaatsektor en Amos Agrimin om hartlik saam te werk.  Help ons om mooi na mekaar te luister en eerlik met mekaar te wees.  Laat ons mekaar se belange op die hart dra.  Help ons om met integriteit aan die gesprek deel te neem en mekaar al meer te vertrou.

Beskerm die hele grondhervorm-ingsproses sodat dit nie ontspoor en ons almal in hongersood en ellende dompel nie. Vernietig elke plan van die Bose om dít te doen.

Ontferm U asseblief oor almal wat in hierdie proses bang en onseker is en elkeen wat op een of ander manier verontreg is of verontreg voel.  Betoon u liefde en genade aan almal wat in hierdie proses ly en swaarkry.

Leer en onderrig alle grond-eienaars deur u goeie Gees!  Leer ons om die regte ding op die regte tyd en die regte manier te doen (vergelyk Jesaja 28:23-29).  Gee aan almal die wysheid en genade om u grond tot u eer te bewoon, te bewerk en te bewaar (Genesis 1:28 en 2:15).

Seën die mense van Afrika.  Seën die opbrengs van Afrika se grond sodat niemand honger sal ly nie.  Voed en versorg Afrika deur die werk van ons hande.  Help ons almal om God te dien deur Afrika te dien en nie Afrika ons dienskneg te maak nie.     Seën ons boerderygemeenskap sodat ons tot seën vir Afrika kan wees.  Verhoor asseblief ons gebede en gee aan ons u vrede.  Ons vra dit in die Naam van Jesus Christus, ons Here.   AMEN

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *