Bid vir Amos

Die naam AMOS kom uit die Ou Testament.  Amos was ’n boer en ’n profeet.  Hy het gewaarsku teen vormgodsdiens, onreg en uitbuiting.  Hy het verkondig dat godsdienstigheid nie genoeg is nie.  God se kinders moet 24 uur van elke dag in verhouding met Hom en volgens sy wil leef.  Die woord Agrimin is ’n afkorting van Agricultural Ministries.

AMOS se logo is ryk aan simboliek.    Die windpomp simboliseer landbou.  Die windpomp voorsien water en bring lewe en voorspoed.  In AMOS bely ons Jesus Christus (die rooi kruis) as die Bron van Lewende Water (blou stroom).  Sonder Hom is lewe in oorvloed onmoontlik.  Die windpomp is 100% afhanklik van die wind. Net so is ons volledig afhanklik van die kragtige werking van die Heilige Gees.

Bid vir AMOS:

 1. Die profeet Amos sê 40 keer: So sê die Here.
 2. Bid dat AMOS net sal sê wat God sê. Niks meer en niks minder nie!
 3. Bid dat landbouers die Woord sal ken en God se stem duidelik sal hoor;
 4. Bid dat nie een van ons bang sal wees om God se wil vir die landbou te verkondig nie.
 • Die windpomp simboliseer die landelike en boerderygemeenskap.
 • Bid vir die landelike en boerderygemeenskap in Suid-Afrika en Afrika. Die Here het AMOS in 1993 geroep om dié gemeenskappe te bedien;
 • Bid vir alle landbouers: Mans, vroue en kinders; Kommersiële en bestaansboere;  Werkgewers en werknemers;
 • Bid dat Living and Farming God’s Way almal se lewenstyl sal word.
 • Die kruis van Christus is sentraal.
 • Bid vir die proklamering van die Koningskap van Christus in die landbou;
 • Bid dat alle landbouers (werkgewers en werknemers, mans, vrouens en kinders) met die hart sal glo, met die mond sal bely en met dade sal bewys dat Christus hulle Here en Koning is.
 • Bid vir Christus-gesentreerde landbou;
 • Die windpomp is heeltemal afhanklik van die wind. Sonder die wind is die indrukwekkende windpomp nutteloos.
 • Bid vir die kragtige werking van die Heilige Gees. Bid ook dat die gawes van die Heilige Gees in Amos Agrimin sal funksioneer.
 • Bid dat die Heilige Gees landbouers se hele lewe sal beheer;
 • Bid vir die vrug van die Gees in ons almal se lewe.
 • As die wind waai, vloei die water wat lewe gee:
 • “As iemand dors het, laat hy na My toe kom en drink. Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.  Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die Gees ontvang…” (Johannes 7:37b-39a);
 • Bid dat Amos Agrimin ’n bediening van die Gees sal wees.
 • Bid dat AMOS in die “slipstream” van die Heilige Gees sal beweeg. “Wanneer jy ’n geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy (blitsvinnig – 2 Samuel 5:24) aanval, want dan trek die Here voor jou uit om die leër van die Filistyne te verslaan.”  (1 Kronieke 14:15).

Leave a Reply

Your email address will not be published.