Standpunt oor Plaasveiligheid en Plaasmoorde

In 'n tyd soos hierdie is dit nodig om 'n duidelike standpunt oor plaasmoorde in te neem en tot die regte aksie oor te gaan. Om jou as Christen te help om verantwoordelik op te tree, deel ons graag met jou Amos Agrimin se amptelike standpunt.

Plaasveiligheid en Plaasmoorde

Standpunt van Amos Agrimin deur Hennie Viljoen – 31 Oktober 2017

Amos Agrimin neem met ontsteltenis kennis van die hernude vlaag plaasaanvalle en moorde op landbouers in Suid-Afrika.  Ons betuig ons innige meegevoel met individue, families en gemeenskappe wat direk of indirek geraak is.

Standpunt: 

Dis nie nodig om 'n nuwe standpunt te probeer formuleer oor plaasaanvalle en plaasmoorde nie.  Die woord van God is 100% duidelik:  Jy mag nie moord pleeg nie (Eksodus 20:13).  Dit sluit ook haat en alle beledigende taalgebruik in (Matteus 5:21-22).  Op geen manier mag jy jou naaste kwaad aandoen nie.  Jy mag nie die huwelik geweld aandoen nie (Eksodus 20:14).  Enige en alle seks buite die huwelik is 'n verkragting van die huwelik as heilige instelling van God.  Dit sluit alles in:  van vuil seks-grappe en pornografie wat die huwelik ondermyn tot 'betaal-seks', verkragting, molestering en homoseksuele dade (Levitikus 20:10-27;  Maleagi 13-16;  Matteus 5:27-32; Romeine 1:18-31;  1 Korintiërs 6:9-10; Efesiërs 5:3-5 en 1 Timoteus 1:8-11 om enkele gedeeltes te noem).  Jy mag nie steel nie (Eksodus 20:15).   Jy mag nie van die Here steel nie (Maleagi 3:6-12), nie van jou medemens of werkgewer nie (Efesiërs 4:28) en ook nie van werknemers nie (Jakobus 5:1-6).  Aangesien plaasaanvalle, plaasmoorde en die gepaardgaande geweld 'n oortreding van al hierdie gebooie is, is dit totaal onaanvaarbaar, ongeag die motiewe daaragter.  Daarom veroordeel Amos Agrimin dit in die sterkste moontlike taal.  Dit móét end kry!  Nóú stop!  Ons doen egter 'n beroep op alle landbouers (werkgewers en werknemers) om seker te maak dat ons, terwyl ons die dade van ander veroordeel, ons nie onsself net op 'n meer 'beskaafde' manier aan dieselfde dinge skuldig maak nie.

Optrede:

 1. Oorwin die kwaad met die goeie!

Al is dit nie wat mense wil hoor nie, is en bly dit die opdrag van die Here.  'Moenie self wraak neem nie. … As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet;  as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen maak jy hom vuurrooi van skaamte.  Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie' (Romeine 12:19-21.  Lees ook Eksodus 23:4-5 en Spreuke 25:21-22 en Matteus 5:43-48).  Jesus sê: 'Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word;  seën die mense deur wie julle vervloek word;  bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word' (Lukas 6:27 en 28).   Ek probeer nie vroom klink nie.  Dit is moontlik!  My eie broer, Albert Viljoen, is gedurende September 1984 op 'n plaas naby Upington vermoor.  Ons het gekies om beter in plaas van bitter te word.  'n Paar jaar later, Augustus 1993, het ek en my vrou, Janetta, met die AMOS-bediening begin:  Living and Farming God's Way!  AMOS het beslis daartoe bygedra dat baie 'kwaad' in die landbou deur die goeie voorkom en oorwin is.

 • Wees proaktief! Raak betrokke by AMOS AGRIMIN (amosafrica.net) en ander inisiatiewe wat die kwaad deur die goeie oorwin.  Kom ons boer daagliks met groter integriteit en beywer ons vir Living and Farming God's Way.
 • God wil Homself aan mense as die Voorsiener openbaar (Genesis 22:14). Hy wil in hulle behoeftes voorsien en vir hulle sorg.  Maar God werk deur mense.  Hy roep ons as landbouers om kos te produseer sodat mense sy goedheid en sorg op 'n tasbare manier kan proe.  Kom ons hou dus aan om genoeg voedsame en gesonde kos te produseer, ook vir hulle wat ons beledig, haat en doodmaak (Sien bogenoemde Skrifverwysings).    Wie weet, as ons vir hulle bid en hulle ervaar hoe goed God is, kom hulle moontlik in groot getalle tot bekering (Romeine 2:4).
 • Kom ons wees tot seën vir ons land en al sy mense, al word ons soos wild gejag. As ons aan ander begin doen wat hulle aan ons doen, is ons niks beter as hulle nie (Matteus 5:43-48).
 1. Boer voor die Troon!

Landbouers is doeners.  Soos jy kan verwag, was my eerste reaksie op 'n onlangse krisis in ons boerdery:  Spring in jou bakkie en gaan dóén iets.  Die Here het my egter oortuig dat ekself niks aan dié saak moet probeer doen nie.  Vas en bid vir drie dae, was sy opdrag.  Die gevolg van gehoorsaamheid om eerder voor die Troon te boer, het nie net dié krisis opgelos nie, maar ook vele ander deurbrake tot gevolg gehad.  Daarom roep Amos Agrimin landbouers op om allereers (1 Timoteus 2:1-4) in gebed voor die Troon te boer.  Moenie in die strik trap om net gou 'n skietgebedjie op te stuur, en dan baie tyd, geld en energie aan die fisiese geveg te spandeer nie.  'n Geestelike vyand (Efesiërs 6:10-12) kan nie met fisiese wapens en aksies oorwin word nie.  Jesus het hierdie waarskuwing al in Getsémané aan sy dissipels gerig.  'Almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom' (Matteus 26:52).  Sy Koninkryk kom nie deur geweld met geweld te beantwoord nie, maar deur gehoorsaamheid aan die Vader (Lukas 22:39-46).  Moenie gebedsversoeke aanstuur of aan aksies deelneem vóórdat jy nie self 'n ete of twee opgeoffer en doelgerig gebid het nie.

 • 2 Kronieke 7:14 moenie net aangehaal word nie. Dit moet 'n lewenswyse word.  Dit moet sigbaar word in Living and Farming God's Way.  Dan sal God ontvanklik wees vir ons gebede (vers 15)!
 • Selfsugtige gebede help nie. Bid ook vir jou vyande, ander mense en veral vir leiers en almal wat gesag uitoefen (Lukas 6:28;   Job 42:10 en 1 Timoteus 2:1-4).  Die Handleiding by Boer voor die Troon (40-Dae Gebedsfokus op die Landbou 2017) bevat riglyne aan die hand waarvan jy effektief vir die hele landelike en boerderygemeenskap kan bid.  Jy kan dit gratis by amosafrica.net aflaai.   Dit gaan oor veel meer as plaasmoorde.  Plaasmoorde is maar een van die maniere waarop die omvattende morele, godsdienstige, sosiale, ekonomiese, gesags- en leierskapskrisis in ons land sigbaar word.  [Volgens die statistiek vir die periode 1 April 2016 tot 31 Maart 2017 wat aan die einde van Oktober deur die SAPD vrygestel is, is daar gedurende dié twaalf maande periode 19 016 moorde in SA gepleeg.  Dis 'n gemiddeld van 52 per dag en 34.2 mense uit elke 100 000 van die bevolking.][1] Fokus jou gesprek met God op die omvattende oorsake van die probleem, asook op sý oplossing.
 • Lees en bid die gebed in hoofstuk 25 van genoemde Handleiding. Dit fokus op plaasveiligheid en word as bylaag by hierdie stuk aangeheg.
 1. Maak die eenheid van die kerk van Christus sigbaar:

Die uitdagings in die landbou is groot en uiteenlopend van aard.  Daar is nie eenvoudige antwoorde en oplossings nie.  Ons praat bymekaar verby omdat ons nie net in kampe verdeel is nie, maar boonop die kampdrade voortdurend in standhou deur van 'ons' en 'hulle' te praat.  Mense wat so lief is vir hierdie  ons en hulleuitlatings, moet eerstens kennis neem van Spreuke 16:18.  'Op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val.'   Jakobus sê dat hoogmoedige mense God as teenstander het (Jakobus 4:6), nie as helper en verhoorder van gebede nie.  Boet Pretorius, x-boer van Zimbabwe, het al dikwels gesê dat die arrogansie van boere in Zimbabwe destyds grootliks bygedra het tot hulle ondergang.  Hulle het nie 2 Kronieke 7:14 ter harte geneem nie, al was dit dikwels aan hulle voorgehou.  Hulle het gedink hulle is onaantasbaar!  Daarom doen Amos Agrimin 'n beroep op alle landbouers (en politici) om nie verwaand te raak en aanstoot te gee deur die manier waarop hulle dinge sê en sake dryf nie.  Die prys daarvan is bitter hoog (Spreuke 17:19 en 18:12)!

 • 'So sê die Here: Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag nie, die ryk man nie in sy rykdom nie.  Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en My ken.  Ek is die Here.  Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op aarde, want dit is wat Ek wil hê, sê die Here' (Jeremia 9:23-24).
 • Onthou, verdeeldheid maak minderheidsgroepe nóg kleiner en die swakke nóg meer kwesbaar. Eendrag maak mag!  Hoe groter die sigbare eenheid op plase, in landbouorganisasies en die kerk op die platteland, hoe duideliker sal die noodroep van landbouers gehoor word.  Beywer julle vir eenheid!
 • Hoor mekaar se pyn! Bid vir mekaar!  Vat mekaar se hande!  Raak betrokke in mekaar se nood!  As ons nie op ander se noodroep (soos onder andere verwoord in die Belhar Belydenis van die Verenigende Gereformeerde Kerk) ag slaan nie, sê die Woord sal ons eie noodroep ook op dowe ore val (Spreuke 21:13 en 28:9).  Die Here het Job se lot verander toe hy vir sy vriende begin bid het (Job 42:10).

Amos Agrimin spreek sy dank en waardering uit teenoor alle Christene wat voortdurend vir landbouers (werkgewers en werknemers) en die vele uitdagings in die landbou bid.  Hou daarmee vol en help ons om die Koninkryk van God en die kultuur van die hemel hier en nou in die landbou sigbaar te maak (Matteus 6:9-13).

[1] https://africacheck.org/factsheets/south-africas-crime-statistics-201617/ (Accessed 31 October 2017)

Laai die volledige standpunt af in PDF, deur hierdie vorm te voltooi:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

 

 

Uittreksel uit die 40-Dae Gebedsfokus op die Landbou 2017 – Boer voor die Troon (Handleiding)

Hoofstuk 25 – Plaasveiligheid

(Psalm 91 en Psalm 144:14)

Dis nie net mense op plase wie se lewe deurlopend bedreig word nie.  Dis nie net mense van 'ander' volke en rasse wat geweldsmisdade pleeg nie.  Gesinsgeweld en -moorde kom ook in ryk families en onder alle bevolkingsgroepe voor.  Boere én polisie, taxi-bestuurders én inwoners van townships is die teiken van brutale aanvalle.  Mans, vroue en kinders word daagliks in groot getalle gemolesteer en verkrag.  Meer ongebore babas word vermoor as alle ander groepe mense saam.  Die baarmoeder van 'n vrou is onveiliger as enige plaas!  Maar dáároor word stilgebly!  Op plaaslike vlak voer bendes op talle plekke 'n staatsgreep uit.  Hulle regeer met 'militêre' mag.  Hulle gesag word méér erken, afgedwing en gevrees as die van die staat.  Die wortels van hierdie krisis is uiteenlopend.  Dis 'n omvattende morele, godsdienstige, sosiale, ekonomiese, gesag- en leierskapskrisis!  Dit raak ons almal en oral!

Wanneer ons een geweldsmisdaad saai deur dit amptelik te wettig (soos in die geval van aborsie), maak ons die deur vir die Bose oop.  Ons gee hom die reg om ook ander geweldsmisdade te saai.  Daarom oes ons die dood op groot skaal!

Daarom moet ons bid:

 • dat die baie en duister wortels van die probleem aan die lig kom;
 • vir wysheid om die oorsake en die gevolge van die probleem aan te spreek;
 • vir 'n gewilligheid én vasberadenheid by alle rolspelers om die probleem met wortel én tak (oorsaak én gevolg) uit te roei;
 • dat Christene die Here hulle Beskermer en Toevlug sal maak;
 • dat Christene sal doen wat in 2 Kronieke 7:14 staan.

Bid die volgende gebed oor plaasmoorde:

Here, gee asseblief dat daar nooit weer angskrete in ons huise of op ons plase gehoor sal word nie.  Laat niemand weer aangerand of beseer word nie.  Laat niemand ooit weer gemolesteer of verkrag word nie; gemartel, vermink of vermoor word nie.  Laat geen mensebloed ooit weer op ons plase vloei nie.

Op grond van Hebreërs 1:14 vra ons dat U u engele opdrag sal gee om wag te staan op elke plaas waar u kinders woon en werk.  Maar ons vra méér as net fisiese beskerming.  Ons bid dat U elke plan van die Bose om 'n plaas aan te val, vooraf sal laat uitlek (vgl. Handelinge 23:12-16 en Daniël 2:11-23) en die motief daaragter bekend sal maak.  U is die Here wat dié dinge wat in duisternis verborge is, aan die lig bring en die bedoelings van die hart blootlê (1 Korintiërs 4:5).

Ons bid vir goeie werks- en rasseverhoudinge op plase.  Ons bid ook vir die verhouding tussen die staat, polisie, weermag, regering en landbouers.  Laat almal hulle werk vaardig en verantwoordelik doen.  Ons bid vir eerlike kommunikasie, integriteit en wedersydse vertroue.  Ons bid dat almal aan ander sal doen wat hulle graag wil hê ander aan hulle moet doen (Matteus 7:12).  Ons bid dat niemand kwaad met kwaad sal vergeld nie.  Dat niemand bitterheid in sy/haar hart sal huisves nie.  Dat niemand reg in eie hande sal neem of self wraak sal neem nie (Romeine 12:17-21).  Dat niemand se optrede en uitsprake konflik en geweld sal aanwakker nie.  Ons bid dat almal sal besef dat die stryd tussen lig en duisternis is.  Dit is nie 'n stryd tussen rasse en groepe nie.

Beveilig asseblief elke plaas.  Laat ú vrede daar heers.  In die Naam van die Koning vra ons:  Laat u Koninkryk op elke plaas kom!

AMEN

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post