IT’S TIME in perspektief!

Die visie van Amos Agrimin is Living and Farming God’s Way.  Daarom is dit belangrik om altyd rekening te hou met God’s Way-beginsels.  Hoe werk die Here?

Een van die God’s Way beginsels is:  God’s Way is prosesmatig:

Hoewel God spesifieke dinge op spesifieke kairos-oomblikke doen, word sy handelinge gekenmerk deur prosesmatigheid.  Hy doen dinge oor tyd en Hy gebruik tyd om mense voor te berei vir sy diens.  Dink aan die skepping oor sewe dae;  die 80 jaar voorbereiding van Moses;  die 10 plae om Israel uit Egipte te verlos;  Dawid wat ongeveer 10 jaar voordat hy as koning op die troon kom, reeds as koning gesalf word;  die geslagte wat kom en gaan voor die geheimenis van die Evangelie in Christus bekend gemaak word (Kolossense 1:26-27);  Jesus wat eers op 30 sy bediening begin;  die opleiding van dissipels oor ongeveer drie jaar;  die Koninkryk wat soos ’n mosterdsaadjie klein begin en groot groei (Markus 4:30-32);  die proses van verandering in Christene om meer en meer die beeld van Christus te vertoon (2 Korintiërs 3:18 en Kolossense 3:5-10);  die tydsverloop tussen Christus se eerste en tweede koms; ensovoorts.   Alles is prosesse, nie kits en losstaande gebeurtenisse nie.  God gebruik baie mense oor lang tye op verskillende maniere om sy Koninkryk te laat kom.  Ek en jy het die voorreg om vandag deel te wees van hierdie proses.  Die proses is baie groter as ons.  Selfs groter as Suid-Afrika.  Daarom moet ons nederig en dankbaar wees, en nie verwaand nie.

 

It’s Time is voorafgegaan deur baie prosesse, gebede, aksies, bewegings, inisiatiewe, byeenkomste, bedieninge en die bekering van individue, gesinne en groepe.  Ook die klein of die groot dinge wat jy tot nou toe in gehoorsaamheid aan die Here gedoen het, was deel van die opbou na 22 April 2017.  Daarvoor sê ek baie, baie dankie!  In sy wysheid het God die tyd laat ryp word vir dit wat Hý in Suid-Afrika en Afrika wil doen.

Omdat God in prosesse werk, moet ons nie verwag dat Hy alles op die 22 ste  April, of in April, Mei of selfs gedurende 2017 gaan doen nie.   Om die 23 ste of 24 ste ’n waardeoordeel oor die 22ste uit te spreek, sal ’n groot fout wees!  Ek is daarvan oortuig dat 22 April ’n uiters belangrike dag was.  ’n Draaipunt.  ’n Nuwe begin.  Maar dis nét die begin van ’n nuwe en volgende proses, ’n groeiende momentum in die koms van God se Koninkryk!  Omdat ons in ’n alles-gebeur-in-’n-kits-era leef, moet ons gedurig daaraan werk om geduldig te wees en nie moedeloos te word nie.  Prosesse duur meestal baie lank.  Die volle effek van die gebeure op 22 April 2017 sal waarskynlik eers oor baie jare gemeet kan word!

Jy moet by hierdie proses betrokke wees en bly!  Jy moet elke dag opstaan vir Jesus!  Elke dag in gehoorsaamheid en toewyding aan Hom leef!  Laat die momentum voortgaan!  God wil en kan steeds méér doen!    Leef steeds met ’n verwagting oor dit wat nog gáán gebeur!  Alles bou op tot die koms van ons Koning!  Die koms van die Bruidegom na sy Bruid!

Related Post