Gebedsfokus 2015 – Arbeidsverhoudinge

Jy kry 'n antwoord op die vraag: Wat het arbeidsverhoudinge met Christenskap en die visie van AMOS (Living and Farming God's Way) te doen?  Ses baie belangrike Bybelse beginsels vir verhoudinge word aan die hand van praktiese voorbeelde bespreek.  'n Verskeidenheid ander sake wat direk in verband met arbeidsverhoudinge staan, word  vanuit die Skrif én praktyk hanteer:  arbeiders; arbeid; bemagtiging; motivering van werkers; dissipline; konflikhantering; wen-wen-oplossings.  Geseënd is elkeen wat, deur mooi verhoudinge, die Evangelie van Jesus Christus aantreklik maak vir ander en só die koms van die Koninkryk bevorder.

Laai jou gratis eboek af deur die volgende vorm in te vul.

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post