Dis tyd om op te staan vir die waarheid!

Die Woord waarsku ons op talle plekke teen selfmisleiding (o.a. 1 Korintiërs 6:9-10 en 15:33). Ons word ook gewaarsku teen wrede wolwe wat die kerk binnedring (Handelinge 20:29-30) en vere voel vir die gelowiges. Ons word gewaarsku teen dwaalleraars wat vir hulle eie sak praat, verdeeldheid bring en deur hulle natuurlike drange en nie deur die Gees van God beheers word nie (2 Timoteus 4:3-4 en Judas: 12-19). Waardes word blatant op hul kop gekeer sodat alles wat boos is, as goed en reg voorgehou word (Jesaja 5:20).

In Markus 12:24 sê-vra Jesus waarom mense dwaal en mislei word:

  1. omdat hulle die Skrif nie ken nie, en
  2. ook omdat hulle nie die krag van God ken nie.

Beide is nodig om my en jou teen dwaling te beskerm.

Daarom: Kom ons bid dat die Woord van God opnuut vir ons kosbaarder as goud en soeter as heuning sal wees (vgl. Psalm 19:11). Die Skrif help ons om dwaling te bestry (2 Timoteus 3:15-17).

Kom ons bid dat God in hierdie tyd sal “saam getuig deur tekens en wonders en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos Hy dit toebedeel het volgens sy wil” (Hebreërs 2:4).

Doen asseblief alles in jou vermoë om die 22ste April in Bloemfontein te wees: IT’S TIME! Dis tyd op op te staan vir Jesus; vir die waarheid; vir Bybelse waardes; vir lewe! As jy nie kan nie, verenig steeds in verootmoediging en gebed saam met almal wat wel daar kan wees. Leef intussen met ’n verwagting oor dit wat God gaan doen. Almal moet besef dat ons God, die HERE, die Almagtige is.

Vir meer inligting rondom IT’S TIME volg hier skakel: http://angusbuchan.co.za/its-time/

Praktiese raad: Vas reeds vanaf Donderdag en bid so veel as moontlik.  Naas die groot geestelike waarde daarvan gaan dit ook help om die druk op toiletgeriewe te verlig – iets wat nogal nodig is wanneer meer as een miljoen mense bymekaar is.

Related Post