Dag 40 – Here, posisioneer my vir finansiële vryheid

Lees:    Spreuke 22:7 en 1 Johannes 2:15-17

Bid:            Here, posisioneer my vir roepingsvervulling, intimiteit met U en finansiële vryheid.

Om skuldvry te wees, is 'n besondere seën uit die hand van die Here (Deuteronomium 15:6 en 28:12).  Nogtans aanvaar die Bybel, dat selfs mense wat die Here dien, in skuld kan beland (vgl. Levitikus 25 en 2 Konings 4:1).  Vanweë die hoë inset- en produksiekoste in die landbou kan een misoes deesdae 'n groot skuldlas tot gevolg hê.  Die Bybel verbied nie alle skuld nie, maar moedig ons beslis aan om skuld so ver moontlik te vermy.

Finansiële vryheid beteken dat jý geld se baas is, en dat geld nie jóú baas is nie.  Dit beteken om nie skuld te maak om jou selfsugtige en gierige behoeftes te bevredig nie.  Dit beteken dat, as jy skuld het, dit gesonde skuld is wat jou in 'n posisie plaas om so gou moontlik weer skuldvry te kom.  Dit beteken dat jy die vryheid het om met jou geld te doen wat die Here van jou verwag, en dat jou finansiële posisie jou nie in die versoeking plaas om oneerlik te wees nie (vgl. Spreuke 30:7-9). Finansiële vryheid is om God se wil met God se geld te doen, al tien tiendes daarvan.

Daar is twee reuse wat ons van finansiële vryheid beroof: skuld en dit wat meestal tot skuld aanleiding gee, naamlik gierigheid.  Gierigheid is afgodery en moet daarom met wortel en tak in ons lewens uitgeroei word (Efesiërs 5:5).  As ons daarin kan slaag, is ons stryd teen skuld al halfpad gewonne.

Baie skuld is 'n verskriklike ding. Dit gee geboorte aan slapelose nagte en skure vol versoekings.  Versoekings om skelm en oneerlik te wees; arbeiders te min te betaal; die Lotto te begin speel; dankoffers terug te hou; aan die drink te gaan; ensovoorts.  Onbeheerbare skuld laat jou soos 'n verloorder voel en dit verhinder jou om jou roeping uit te leef.  Jy het al jou tyd, krag en energie nodig om uit die moeilikheid te bly.  Daar is niks oor om jou roeping mee te vervul nie.  'n Groot skuldlas vul jou gedagtes sodat jy sukkel om te konsentreer wanneer jy bid.  Skuld beduiwel my en jou intimiteit met God.

As jy nie finansieel vry is nie, moet jy met hierdie gebed voor die troon boer:  Here, posisioneer my/ons vir finansiële vryheid.  Wees sensitief vir sy antwoord.  Hy wil jou help om op die regte manier finansieël vry te kom.  Hy sal jou wys wat jy moet sien, leer wat jy moet weet en sê wat jy moet doen.  Dit beteken nie noodwendig dat jy oornag uit die skuld gaan kom nie.  Maar doen wat God sê, en daar sal 'n nuwe hoop en verwagting in jou hart begin groei.  Laat Hom toe om jou kop en jou lyf, jou bates en jou laste, jou visie en jou planne te skuif.  As alles bly soos dit is, kan jy nie finansiële vryheid verwag as jy dit nie nou reeds het nie.

As ek en jy ernstig raak oor die betaal van ons skuld, sal ons uitvind hoe ernstig God is om wonderwerke te doen en ons met finansiële vryheid te seën.

 

Gebed:      Vader, U is die Landbouer.  Snoei al my gierigheid weg omdat dit my verhinder om vrug te dra en my roeping te vervul.  Posisioneer my vir finansiële vryheid sodat ek ú wil met al ú geld kan doen.

 

Boer voor die troon en vra die HERE om die landbougemeenskap te posisioneer vir finansiële vryheid.  Bid dat landbouers welvaart sal skep en vir Afrika tot seën sal wees.  Bid teen alles wat die winsgewendheid van landbou ondermyn.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Egipte.

Bid dat Living and Farming God's Way dié kenmerk van die landelike en boerderygemeenskap van die Kaap tot by Kaïro sal word.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post