Dag 36 – Maak my wat ek moet wees

Lees:    2 Korintiërs 3:18 en 1 Johannes 2:6

Bid:            Here, wys my wat ek vandag moet sien
                     Leer my wat ek moet weet
                    Sê vir my wat ek moet doen, en
                     Maak my wat ek moet wees, u Beeld!

Hierdie is 'n gebed om lewensverandering en karaktervorming.  Ek wil altyd tog so graag hê ander mense moet verander, terwyl ek bly soos ek is.  Maar elke keer as ek hierdie gebed op my lippe neem, herinner die Gees my dat verandering by mý moet begin.  Dit help my ook om te onthou:  'Being is more important than doing.'

Wanneer ek met hierdie gebed voor die troon boer, onthou ek dat ek nie veronderstel is om maar net soos hierdie of daardie Christen te wees nie.  Ek moet die beeld van God en die karakter van Jesus uitstraal.  Dit beskerm my teen die sonde van selftevredenheid (Lukas 18:11-12 en Galasiërs 6:1-5).

Met hierdie gebed gee jy aan die Landbouer toestemming om jou te snoei sodat jy meer vrug kan dra.  Jy gee aan Hom die reg om te besluit wat bly en wat brand (Johannes 15:1-8).  Jy gee aan God die reg om jou denke te verander sodat jy nie langer soos die wêreld dink en redeneer nie, maar sal weet wat sy wil is (Romeine 12:1-2).

Deur met hierdie gebed voor die troon te boer, gee jy aan God die geleentheid om te besluit wat in jou lewe moet verander.  Op 'n dag het een van ons vriende se dogter my vertel van 'n baie goeie boek wat sy gelees het.  Ek lees baie stadig en gevolglik kan ek nie elke goeie boek lees waarvan ek hoor nie.  Maar oor jare het ek die sensitiwiteit ontwikkel om te weet wanneer die Here wil hê ek moet 'n spesifieke boek lees.  Dan het ek moeite gedoen om dit nie net te lees nie, maar te bestudeer.  Dié dag was so 'n geleentheid.  Die Gees het in my die begeerte gewek om die boek Respectable Sins (Confronting the sins we tolerate) deur Jerry Bridges te lees.  Deur dié boek het God die geleentheid gekry om my hard aan te spreek oor 'aanvaarbare sondes' soos angs, frustrasie, onvergenoegdheid, ondankbaarheid, trots, selfsug en derglike dinge wat in stryd is met die beeld en karakter van Christus.

Kom ons boer voor die troon met hierdie kort gebed.  Nie sodat God óns uiteindelik sal hoor nie, maar sodat ons Hóm uiteindelik sal hoor.  Ek droom van 'n landbougemeenskap wat sien wat God hulle wys; wat  weet wat God hulle leer; wat doen wat God sê en wat altyd die beeld van Christus vertoon.  Dit is die transformasie wat in die landbou moet plaasvind.  Dit moet by my en jou begin, dan uitkring na ons plase en gemeenskappe, en uiteindelik na Afrika.

 

Gebed:      

Vader, ek begeer meer vrug in my lewe.  Daarom kom ek, geklee met die geregtigheid van Jesus, met sý gehoorsaamheid, gevul met sý Gees, in sý Naam, en ek bid:
                                Wys my wat ek vandag moet sien;
                                Leer my wat ek moet weet;
                                Sê vir my wat ek moet doen, en
                                Maak my wat ek moet wees, u Beeld!

 

Boer met die oggendgebed voor die troon.  Onthou dat transformasie in die landbou by jóú begin.  Bid dat jy al meer sensitief sal word vir dit wat God in en deur jou wil doen.  Vra dat Hy jou van harte bereid en gewillig sal maak om tot sy beskikking te wees.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Mali en Algerië.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post