Dag 35 – Sê vir my wat ek moet doen

Lees:    1 Samuel 23: 2, 4 asook 10-12; Lukas 6:46; Efesiërs 5:10-17

Bid:            Here, wys my wat ek vandag moet sien
                     Leer my wat ek moet weet
                     Sê vir my wat ek moet doen, en
                     Maak my wat ek moet wees, u Beeld!

Omdat Jesus die Here is, móét ek en jy Hom gehoorsaam.  Baie mense wil Jesus as Verlosser aanvaar omdat hulle van die skuld en straf van sonde wil wegkom, maar hulle wil Hom nie as Here hê en Hóm die seggenskap oor hulle hele lewe gee nie.  Dat Jesus in die eerste plek Here en Koning is, is duidelik uit die feit dat Hy in die Nuwe Testament net 24 keer Verlosser genoem word, maar 747 keer Here.  Om te doen wat God sê, is dus nie een van verskeie moontlikhede nie.  Vir Christene is dit die enigste moontlikheid.  Ons Verlosser is ook ons Here!

In die Bybel leer ons hoe kinders van die Here, wat deur Hom nuutgemaak is, uit dankbaarheid moet lewe (vgl. 2 Korintiërs 5:17,  Romeine 12:1 ev, asook Efesiërs 4:17 ev).  Maar, soos Dawid in 1 Samuel 23 moet ek en jy dikwels praktiese besluite neem.  Vra dat die Here jou ook in dié alledaagse besluite sal lei.

Ek wou my lewe lank graag boer en het ook vroeg in my lewe die geleentheid gehad om dit te doen.  Maar die Here het ander planne met my gehad.  Hy het my geroep vir die bediening.  Die spesifieke uur wat ek in November 1984 in die kerk gelegitimeer en beroepbaar gestel is, het ons groot vrieskoei gevrek.  Daardeur het die Here duidelik met my gepraat:  Moenie aan die versoeking toegee en gaan probeer boer nie.  Jou boerdery is dood.  Oor tyd, maar spesifiek in 1993, het die Here my en Janetta geroep om met die AMOS-bediening te begin.  Die naam kom van die profeet Amos in die Ou Testament wat 'n boer was.  Vanaf 2002 het die Here weer met ons oor boerdery begin praat.  Hy het ons stap vir stap gelei en dit duidelik gemaak dat daar 'n nuwe seisoen in ons bediening aan die kom was.  Dit kan saamgevat word in die woorde: 'The demonstration of your proclamation'.  Teen 2005 het ons reeds sekerheid gehad dat die Here nie wil hê ons moet AMOS los en gaan boer nie, maar dat ons beide moet doen.  1 Samuel 17:15 is die Skrif wat ons gekry het.  Nogtans was ek bang.  Ek het dikwels gedink aan die koei wat in 1984 gevrek het.  Ek was bang dat elke keer as dit swaar gaan in die boerdery, die duiwel my sou aankla en van ongehoorsaamheid beskuldig.  Hy sou my aan die dooie koei herinner en sê dat ek nie veronderstel is om te boer nie.  Daarvoor het ek nie kans gesien nie.  Ek moes dus 100% seker maak dat ek doen wat God sê, en nie sommer iets doen waarvoor ek lus is nie.  Op 21 Maart 2005 het ek in my stiltetydjoernaal 'n inskrywing gemaak.  Ek het die Here gevra om die koei wat in 1984 gevrek het, te vervang deur aan ons 'n tweeling-kalf te gee.  Iets wat selde by beeste voorkom.  Die Here het dit gedoen en teen die einde van daardie jaar is die tweeling-kalfies gebore.  Die Here het duidelik gepraat en ons was dus seker wat ons moes doen:  beide AMOS en boer.

Ek wil jou aanmoedig om jouself tot beskikking van die Here te stel.  Boer voor sy troon met die versoek:  Sê vir my wat ek moet doen.  Laat Hom toe om nuwe dinge op jou agenda te plaas.  Gee Hom die geleentheid om met jou te praat oor dit wat Hý graag deur jou wil doen.  Vra ook sy leiding in praktiese sake.  God praat vandag nog met sy kinders.  Hy doen dit op verskillende maniere.  As jy nie weet hoe om die stem van die Here te hoor nie, doen navraag by AMOS en/of ander Christenvriende.  Kry hulp en raad, want God praat met jou.  Jy moet net sy stem leer ken.

Daar is 'n roeping op jou lewe (Efesiërs 2:10).  Vind uit wat dit is en doen dit (Efesiërs 5:10-17)!

 

Gebed:      Here God, help my om u stem al duideliker te hoor en om altyd dadelik gehoorsaam te wees wanneer U praat.

 

Boer met die oggendgebed voor die troon in belang van almal wat raad en leiding soek oor belangrike besluite wat hulle moet neem.  Bid dat veral Christene bereid sal wees om te doen wat God sê.  Christus is die Here!

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Niger en Tsjad.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post