Dag 34 – Leer my wat ek moet weet

Lees:    Matteus 5:1 en 7:28-29

Bid:            Here, wys my wat ek vandag moet sien
                     Leer my wat ek moet weet
                     Sê vir my wat ek moet doen, en
                     Maak my wat ek moet wees, u Beeld!

Die Here het my iets gewys.  Ek het langs 'n skool gaan sit en gesien dat elke kind 'n boeketas dra.  Binne-in was handboeke, skryfgoed en notaboeke.  Dit was duidelik dat hulle almal leerders is.  Ek het dieselfde by die universiteit gesien.  Studente draf klas met boeke, penne, papiere en rekenaars.  Maar toe het ek by 'n kerk gaan sit.  Meeste kerkgangers het met leë hande daar opgedaag.  Hulle ingesteldheid was nie om geleer te word nie.  Elke keer as ek dit by 'n kerk sien, dink ek aan Jesaja 54:13 waar daar staan:  'Al jou inwoners sal leerlinge van die Here wees…'  Dan bid ek dat dit ook waar sal word van elke klein dorpie en elke plaas – dat ons almal leerlinge van die Here sal wees.

Is jy nog 'n leerling?  Sit jy nog daagliks in die Here se klas?  Leer jy by Hóm wat alles weet (Psalm 94:10 en Romeine 11:33-36)?  Daar is baie onverstaanbare dinge wat Hy jou wil leer (Jeremia 33:3).  Hy wil jou ook leer om op die plaas die regte ding, op die regte tyd en op die regte manier te doen (Jesaja 28:23-29).  Maak tyd en laat die Heilige Gees jou onderrig (Johannes 14:26 en 1 Johannes 2:26-27).

Moenie verbaas wees as die Here jou iets leer waaraan jy nog nooit gedink het nie.  Dit het met my gebeur.  Ons boerdery is klein, maar bestaan uit twee vertakkings.  In die Noord-Kaap boer ons met skaap en bees, terwyl ons seun in die Vrystaat met groente boer.  Vir dié doel het ons eers grond gehuur.  Die Here het ons as familie toe gelei om ons woonhuis in Mimosapark te verkoop en 'n klein stukkie grond vir die groenteboerdery naby Bloemfontein te koop.  Dit was een van daardie moeilike opdragte wat ons net in die geloof kon gehoorsaam.  Maar toe het twee dinge skeefgeloop.  Die koop van die nuwe plek het deurgegaan, maar die verkoop van ons eiendom het deur die mat geval.  Die tweede terugslag was hael.  Jaco-hulle het die Maandagoggend die eerste 45 kratte 'peppers' van 'n baie belowende oes gepluk.  Daardie middag in Desember 2009 is Bain's Vlei deur 'n verwoestende haelstorm getref.  Daar het niks van enige groente oorgebly nie.  Ons was in 'n geweldige krisis gedompel – 'n ware toets vir ons geloof.

Beswaard in my gemoed het ek een middag uit Bloemfontein gery.  Toe hoor ek skielik in my gedagte 'n duidelike stem wat vra:  Hennie, waarom gaan suip jy nie?  Nie alleen het dié gedagte baie aanloklik geklink nie, ek het onmiddellik sommer aan 'n hele paar ander dinge gedink wat ek ook op pad na die bottelstoor kon doen.  Ek wou sommer net toegee aan elke denkbare versoeking: van moordpleeg tot … Kom ons laat dit liewer daar.

Ek het my letterlik yskoud geskrik, terug in die arms van my Sterke Verlosser, soos die hallelujalied lui.  Op hierdie voorval het 'n klomp intense gesprekke met God gevolg.  Hy het my geleer hoe nodig ek Jesus daagliks het.  Ek het alles neergeskryf om seker te maak ek vergeet dit nooit.  Jy sien, ons Christene dink mos dis net die heidene, die slegte mense wat Jesus nodig het.  Ons vergeet maklik dat as God sy hand van genade maar net 'n oomblik van ons sou wegneem, dan is dit klaar met ons.  In vyf minute kon ek my lewe, my huwelik, my familie, ons boerdery en my getuienis totaal verwoes het.

Ek dank my Here Jesus!  Dit was 'n pynlike ervaring, maar Hy het my geleer en dit vir ons as familie in 'n mooi groei-geleentheid omskep.  Hy het my nie net daardie dag beskerm en gehelp nie, maar ook op wonderbaarlike maniere vir ons in dié moeilike tyd voorsien.  Hy is die Here wat voorsien (vgl. Genesis 22:13-14).

Ek wil jou aanmoedig om voor die troon te boer en gedurig te bid:  Leer my wat ek moet weet!  Laat Hy besluit watter leerplan vir my en jou goed is, want ons weet nie.  Daar is soveel méér wat Hy ons wil leer.  Wat 'n voorreg om deur die Here self onderrig te word.

 

Gebed:      Here, ek wil u leerling wees.  Bepaal U die leerplan.  Help my om elke geleentheid wat ek het om by U te leer, met albei hande aan te gryp.

 

Boer met die oggendgebed voor die troon.  Bid dit vir alle leiers: landbou?, politieke?, gemeenskaps?, tradisionele en kerkleiers.  Bid met die vaste sekerheid dat die Vader na jou luister omdat jou verhouding met Hom net so volmaak is as dié van Jesus.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Mauritanië, Wes-Sahara en Marokko.  Die lande is in Wes-Afrika.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post