Dag 33 – Wys my wat ek vandag moet sien

Lees:    Efesiërs 1:18-20

Bid:            Here, wys my wat ek vandag moet sien
                     Leer my wat ek moet weet
                     Sê vir my wat ek moet doen, en
                     Maak my wat ek moet wees, u Beeld!

Pleit by die Here dat jy tog nie toe oë deur die lewe sal gaan nie!  Jy loop die gevaar om baie te mis.  Vra dat die Here jou oë sal open om die wonders in sy Woord raak te sien (vgl. Psalm 119:18 in 1933/1953 of in die Nuwe Lewende Vertaling).  Bid dat jy soos Stefanus die heerlikheid van God sal sien midde in die donkerste omstandighede (Handelinge 7:54-60).  Bid dat jou geestesoë oopgemaak sal word sodat jy met hoop, verwagting en die opstandingskrag van Jesus kan leef (vgl. Efesiërs 1:18 ev).  Vra dat die Here jou oë sal oopmaak om sý antwoord op jou gebede raak te sien.

As jy voor die troon boer met die versoek dat die Here jou sal wys wat jy vandag moet sien, sal jou oë al meer begin oopgaan.  Jy sal begin rondkyk met die verwagting om iets te sien.  Soos Jesus in Matteus 9 vanaf vers 35, sal jy meer sien as net massas mense wat in klein dorpies saamdrom om een of ander staatstoelae te kry.  Jy sal dieper kyk en hulle geestelike nood en hulpeloosheid raaksien.  Jy sal sien hoe 'n groot behoefte daar is aan die opleiding van plaaswerkers.  Hulle wil so graag meer oor die huwelik, kinderopvoeding, finansies, probleem-oplossing, konflikhantering en die boerdery leer.  Hulle het ook drome en ideale vir hulle kinders, al sukkel hulle om dit te verwoord.

As jy begeer dat die Here jou nuwe dinge moet wys, moet jy gaan waar jy nog nie voorheen was nie.  Ek bedoel nie jy moet op duur vakansies of oorsese reise gaan nie.  Loop net oor die teerpad, spoorlyn of sloot wat die dorp en die woonbuurt van mekaar skei.  Kom net op die dorp se asgate en vra dat die Here dáár met jou sal praat.  Besoek 'n kinderhuis of 'n sentrum vir bejaardes.  Kom net in die huise van jou werkers of gaan op 'n sending uitreik.

Miskien wil die Here jou ook wys dat, almal wat aan 'n bepaalde volk, kerk of groep behoort, nie dieselfde is nie.  Ons veralgemeen tog so maklik.  Miskien wil Hy jou wys hoe dwaas dit is om jou hoop en sekerheid op die onsekerheid van rykdom te bou (vgl. 1 Timoteus 6:17).  Daar is talle voorbeelde rondom ons, maar ons sien dit nie.  Miskien wil Hy jou wys dat baie mense vreesbevange, ongelukkig en eensaam is, ten spyte van hulle rykdom.

Ek het onlangs die voorreg gehad om 'n besondere bruin vrou in die Noord-Kaap te leer ken.  Sy kom uit een van die klein dorpies waar die geestelike nood en fisiese armoede baie groot is.  Tydens een van ons gesprekke het sy dié stelling gemaak:  As die Here my inkomste verhoog, is dit nie sodat ek my lewensstyl kan verhoog nie, maar wel my bydrae om die nood van ander te verlig.  Deur haar het die Here my opnuut gewys hoe selfsugtig ons dikwels is.  Ons is nimmereindigend besig om ons lewensstyl te verhoog en nie ons lewenskwaliteit nie.  Ons doen dit sonder om Hom te vra waarom Hy soveel welvaart in ons hande geplaas het.

Dis maklik om al die probleme in die landbou raak te sien.  Maar as jy hierdie gebed gereeld bid, sal die Here jou beslis ook wys wat sy oplossing vir hierdie ingewikkelde vraagstukke is.  Hy sal jou wys wat jý kan doen om dit te help oplos (vgl. 1 Kronieke 12:32 en Jeremia 33:3)

 

Gebed:      Here, dankie vir my oë.  Laat dit my nooit tot sonde verlei nie (Job 31:1 en 1 Johannes 2:16).  Open my oë om alles te sien wat U my wys.  Ek wil niks mis nie, Here.

 

Boer met die oggendgebed voor die troon in belang van jou huweliksmaat, kinders, werknemers of werkgewer.  Boer daar, geklee met die geregtigheid en heiligheid van Jesus.  Bid in sy Naam met die absolute sekerheid dat die Vader jou sal verhoor.  Dank Hom nou reeds daarvoor.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Guinee-Bissau en Guinee, asook Gambië en Senegal in Wes-Afrika.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post