Dag 31 – Almal wat voor die troon boer se lewe verander

Lees:    Kolossense 3:1-17

 

Wanneer jy voor die troon boer, gaan baie dinge gebeur.  Die heel belangrikste is dit:  Die Here gaan jou en jou gebedslewe verander.  Jy gaan oorwin!  God se teenwoordigheid bring altyd oorwinning en sukses.  Dink maar aan die baie verhale in die Ou Testament.  Dit was die teenwoordigheid van God, en nie die krag en vaardigheid van die soldate wat tot Israel se oorwinnings gelei het nie (Eksodus 14:13-14; Josua 6:15-21; Psalm 33:15-19; Spreuke 21:31).

Dink aan alles wat ons oor Jesus in die Nuwe Testament lees.  Twee van die belangrikste dinge wat Hom in staat gestel het om die wil van die Vader te bly doen en om die duiwel en sy versoekings te oorwin, is …

  • die teenwoordigheid van die Gees van God in Hom (Lukas 3:21-22 en Johannes 3:34) en
  • sy voortdurende gebedsgemeenskap met die Vader (Markus 1:35, Lukas 5:16 en 6:12; Johannes 5:19-20).

Sonde en gebed gaan nooit hand aan hand nie.  Jy kan nie in sonde lewe en tegelyk voor die troon boer nie.  Dis die een of die ander.  Wie sonde kies moet weet dat gebed stadig maar seker uit sy lewe gaan verdwyn.  Wie kies om voor die troon te boer kan seker wees dat sonde gaan padgee.  God se teenwoordigheid maak die teenwoordigheid van sonde onmoontlik, want God is heilig.  Mense wat lief is vir sonde, hou dus nie van bid nie, en mense wat lief is vir bid, hou nie van sonde nie, want gebed bring ons in die direkte teenwoordigheid van God.

Wanneer jy, beklee met die geregtigheid van Jesus, voor die troon boer; wanneer jy gedurig dink aan Christus en sy magsposisie aan die regterhand van God (Kolossense 3:1-4); wanneer jy sekerheid het dat jy in beginsel saam met Hom daar sit (vgl. Efesiërs 2:6), dan sterf daar 'n klomp vieslike goed in jou lewe terwyl die beeld en karakter van Jesus al meer na vore tree (Kolossense 3:5-17).

Oorwinning oor biddeloosheid lei gevolglik altyd ook tot oorwinning oor 'n hele klomp ander sondes!  Die teenwoordigheid van die Here doen dit.  Daarom moet jy voor die troon boer!

 

Gebed:      Vader, gee asseblief aan die hele landbougemeenskap die begeerte om voor u troon te boer, sodat ons almal nie net biddeloosheid kan oorwin nie, maar ook baie ander sondes.

 

Boer voor die troon in belang van almal wat sonde wil oorwin.  Bid by name vir oorwinning oor biddeloosheid, verslawing, toordery, bitterheid, pornografie, verdeeldheid en huweliksontrou, asook rassisme en materialisme.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Togo en Benin.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post