Dag 30 – Dink nuut oor die hulp van die Gees

Lees:    Romeine 8:9 en 16, asook 26-27

 

Soms raak ek net sprakeloos voor die troon.  Ek weet nie wat of hoe om vir iemand of oor 'n spesifieke saak te bid nie.  Nogtans brand die begeerte in my hart om in belang van dié persoon of saak voor die troon te boer.  As jy dit ook beleef, wil ek jou die volgende raad gee:  Volhard in gebed, boer voor die troon (Romeine 12:12).  Moenie van die troon af wegbly omdat jy onseker is oor wat of hoe om te bid nie.

Word net stil.  Dank die Vader dat die Gees van Christus in jou woon omdat jy glo (Romeine 8:9 en Galasiërs 3:14b).  Dank Hom dat jy deur die Gees 'n intieme verhouding met Hom as Vader kan hê en Hom as Vader mag aanspreek (Romeine 8:15).

Bely dat jy nie regtig weet hoe of wat om oor dié spesifieke saak of persoon te bid nie.

Besluit doelbewus om nie te praat of 'n klomp versoeke aan God te rig nie.  Vra net één ding.  Vra dat die Gees nou namens jou by die Vader sal intree.  Hy ken jou diepste behoeftes en versugtinge, al kan jy dit nie uitspreek nie.  Hy weet hoe om daarvoor te bid volgens die wil van God, want Hy ken ook die diepste geheimenisse van God (1 Korintiërs 2:10).

Glo dat die Gees dit nou vir jou doen.  Verbly jou daarin, wetende dat die Vader beslis die gebed wat die Gees namens jou bid, gaan verhoor.  Dit is volgens sy wil.  Wees bly, want jy gaan beslis meer en beter kry as wat jý aan kan dink.

Neem tyd.  Moenie haastig word nie.  Die Gees sal namens jou intree.  Gee Hom die tyd en geleentheid om dit te doen.  As jy oor die gawe van tale beskik, gebruik dit.  Dit mag selfs wees dat die Gees nou vir die eerste keer vir jou die gawe van tale wil gee om in te bid (1 Korintiërs 12:8-11 en 14:2 en 5).  Indien wel, dank Hom daarvoor.  Dis 'n geskenk, nie iets wat jy deur jou geestelikheid kan verdien nie.  Indien jy nie die gawe het of ontvang nie, moenie aan jou kindskap begin twyfel nie.  Almal ontvang nie dieselfde gawes nie (1 Korintiërs 12:8-11).  Dit beteken nie dat die Gees nie ook namens jou intree nie.  Net soos jy Christus in die geloof aangeneem het (Johannes 1:12-13); net soos jy die Gees in geloof ontvang het (Galasiërs 3:14b), net so moet jy glo dat die Gees nou namens jou bid.  Ons leef in die geloof (2 Korintiërs 5:7).

Dank nou die Gees vir sy intrede namens jou.  Dis 'n baie groot voorreg wat ek en jy geniet.  Dank die Vader vir die verhoring van die smekinge van die Gees.  Leef in die geloof en verwagting dat jy die antwoord op die smeking van die Gees sal sien – vroeër of later.  Laat dit wat die Gees doen jou motiveer om voor die troon te boer, selfs al weet jy nie hoe en wat om te bid nie.

 

Gebed:      Dankie, o Gees van God, dat U in my woon.  Dankie dat U my van kindskap verseker.  Dankie dat U my help wanneer ek nie weet wat of hoe om te bid nie.

 

Boer voor die troonselfs al weet jy nie wat of hoe om te bid nie.  Vra dat die Gees nou self by die Vader sal intree vir 'n spesifieke persoon of saak wat swaar op jou hart lê.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Sierra Leone.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post