Dag 29 – Dink nuut oor wat gebed in Jesus se Naam beteken

Lees:    Johannes 14:13-14 en 15:16, asook 16:23-27

 

Die woorde ons vra dit in Jesus Naam word in feitlik elke gebed gebruik.  Ongelukkig het die werklike betekenis van die woorde grootliks verlore geraak.  Vir die meeste mense het dit 'n niksseggende afsluitings-frase geword.  Iets wat jy moet sê voor jy by Amen kan uitkom.  Dis amper soos 'n vliegtuig wat sy wiele moet laat sak voordat dit kan land.  Maar om iets in die Naam van Jesus te vra, het 'n baie dieper betekenis.

Ons gebruik dikwels name net om een persoon van 'n ander te onderskei.  Byvoorbeeld:  Dis nie Gert wat met die perd gery het nie, maar Petrus.  In die Bybel word mense se name egter dikwels aan hulle identiteit gekoppel.  Iemand se naam sê wie en wat daardie persoon is.  Jesus se Naam verwys dus na Jesus as Persoon.  Om te sê dat iemand deur die Naam van Jesus genees is, is presies dieselfde as om te sê dat iemand deur Jesus as Persoon genees is (vgl. Handelinge 3:16).

Wanneer Jesus ons sy Naam gee om in te bid, gee Hy Homself aan ons. Hy gee alles wat Hy is en alles wat Hy gedoen het aan ons.  Daarom kon niemand voor Jesus se sterwe en opstanding en voor die uitstorting van die Gees van Christus, in sy Naam bid nie (Johannes 16:24 en 26).  Eers nadat Jesus Hom volledig aan ons openbaar het; eers nadat Hy al sy versoeningswerk afgehandel het en die oorwinning oor die Bose behaal het, weet ons wie Hy regtig is.  Toe eers kon ons sy Naam gebruik om op te staan wanneer ons bid.  Met die noem van sy Naam roep die Vader alles wie Jesus is en alles wat Hy gedoen het, in herinnering.  Dit maak Hom baie bly en dankbaar.  Hy gee dan graag sy volle aandag aan my en jou en die saak waarmee ons na Hom toe kom.  Hy hoor in ons gebede die stem en die hart van Jesus.  Daarom kon Jesus ons die versekering gee dat die Vader ons sal verhoor wanneer ons in sy Naam bid.

Jesus sê dus eintlik:  Vat mý Naam, vat mý gehoorsaamheid, vat mý geregtigheid, vat mý vryspraak, vat mý oorwinning, vat mý verdienste, vat mý volmaakte verhouding met die Vader, vat mý álles, en gaan dan namens My in gebed na die Vader.  Vra wat Ek sou gevra het, en Ek belowe jou dat die Vader dit beslis vir jou sal gee.

Die versekering van verhoring geld nie vir elke gebed nie.  Dit geld vir gebede in Jesus se Naam.  Hý moet in ons gebede aan die woord kom.  Die inhoud van ons gebede moet dít wees wat vir Hóm belangrik is.  Daarom moet ons primêr bid om baie en blywende vrug te dra sodat die Vader verheerlik kan word.  Dít is vir Jesus belangrik (Johannes 14:13-14 en 15:5-8 en vers 16).

Wanneer jy dus voor die troon boer, boer in Jesus se Naam en boer daar om vrug te dra.  Baie en blywende vrug.  Hoe meer vrug jy gaan sien, hoe meer vrug gaan jy begeer.  Só oorwin jou begeerte om voor die troon te boer jou traagheid om te bid.

 

Gebed:      Here Jesus, help my om die voorreg wat U my gee om in u Naam enige iets te vra, te gebruik om te vra wat U graag wil hê.  Te vra wat U sal verheerlik!  Help my om meer vrug te vra, en nie net te bid oor al my tydelike behoeftes nie.

 

Boer voor die troon, beklee met die geregtigheid en heiligheid van Jesus.  Vra in sy Naam dat elke Christen in die landbougemeenskap vrug sal dra wat by die bekering pas; baie en blywende vrug wat die Vader verheerlik.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Liberië.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post