Dag 27 – Dink nuut oor hoe God jou sien (4): Soos jou oudste broer, Jesus!

Lees:    Genesis 27:1-40 en 28:3-4 (Die gedeelte is lank, maar jy moet die hele verhaal lees.)  Galasiërs 3:26-27 (vgl. die 1933/53-Vertaling) en Romeine 15:4

 

In Genesis 12:1-3 lees ons hoe die Here Abram (later Abraham) geroep het.  Die Here het belowe om aan hom 'n groot nageslag te gee, asook 'n land wat Hy nog vir hom sou wys.  Hy het Abraham geseën en gesê dat in Abraham al die volke van die aarde geseënd sal wees.  Na baie jare is daar uiteindelik vir Abraham en Sara 'n seun gebore.   Sy naam was Isak.  Isak is later met Rebekka getroud.  Net soos Sara was sy aanvanklik ook eers kinderloos, maar die Here het Isak se smeekgebede verhoor en na 20 jaar het Rebekka swanger geraak.  Sy het geboorte aan 'n tweeling gegee:  Esau en Jakob.  As oudste seun was Esau en sy nageslag veronderstel om die erfgenaam van al die beloftes te word.  Maar dit het nie gebeur nie.  Genesis 27 vertel die verhaal van hoe Jakob sy broer Esau bedrieg het en in die proses die erfgenaam van die seën geword het (Genesis 28:3-4).

Die kern van die verhaal is dat Jakob, wat die jongste was, die seën van Esau, wat die oudste was, verkry het deur sy klere aan te trek.  Jakob was 'n bedrieër.  Hy het nie geskroom om te lieg nie (Genesis 27:19).  Hy het twee keer oor sy identiteit gelieg.  Hy het gelieg toe hy gesê het dit is wildsvleis wat hy vir sy pa gebring het.  Hy was ook nie eers skaam om God by sy leuens in te sleep nie.  Hy het beweer dat God die wildsbokkie oor sy pad gestuur het.  Verder het hy met onrein hande die seën gevat wat Esau toegekom het.  Die vel van 'n pasgeslagte dier is as onrein beskou.  Tog het Jakob dit oor sy arms getrek om so harerig soos Esau te voel.  Die soen wat hy sy pa gegee het, was niks anders as verraad teen sy broer nie.

Jakob die bedrieër, leuenaar en skelm het, sonder dat hy dit verdien, die seën ontvang wat sy ouer broer veronderstel was om te kry.  Hy het die erfgenaam geword van al God se beloftes aan sy oupa Abraham, en dit omdat hy Esau se klere aangetrek het.  Daarteenoor het Esau die slegter deel gekry wat Jakob eintlik moes kry.  Wat hy ontvang het, was meer 'n vloek as 'n seën.

In die Nuwe Testament lees ons weer van jonger broers (en susters) wat geseën word op grond daarvan dat hulle die 'klere' van hulle oudste Broer aan het.  Ek en jy is die bedrieërs.  Ons is die sondaars.  Jesus word ons ouer broer genoem (Romeine 8:29 en Hebreërs 2:11).  Hy verdien God se seën, want Hy was volkome gehoorsaam aan God.  Ons verdien God se straf, want ons was en is ongehoorsaam.  Maar omdat Jesus ons so liefhet, gee Hy vrywillig sy geregtigheid vir ons om aan te trek, terwyl Hy ons ongeregtigheid op Hom geneem het.  Hy word in ons plek die vervloekte wat aan die kruis sterf (Galasiërs 3:14).  Geklee in Jesus se geregtigheid, kry ons nou wat Hy verdien het:  die volle seën van die Vader.

Jesus se geregtigheid en heiligheid, sy volmaakte verhouding met die Vader, is die bruilofskleed wat almal nodig het om in God se teenwoordigheid te kom en in die groot feesmaal te deel (Matteus 22).  Almal wat in Jesus glo en deur die doop een met Hom geword het, het hulle met Christus beklee (Galasiërs 3:26-27 vgl. 1933/53-Vertaling).

Omdat ons beklee is met Jesus, geklee is in sy geregtigheid en heiligheid, kan ons:

  • voor die troon in God se teenwoordigheid boer;
  • op grond van Jesus se geregtigheid, die volle seën kry wat Hom toekom.  Ons word, sonder dat ons dit verdien, mede-erfgename van alles wat syne is (Romeine 8:17)!

 

Gebed:      Jesus, ek het nie genoeg woorde om dankie te sê dat U bereid was om met my plekke te ruil nie.  Dankie dat ek nóú, en tot in ewigheid, die volle seën kan geniet wat U toekom.

 

Boer voor die troon, beklee met die geregtigheid en heiligheid van Jesus.  Boer daar met die volle sekerheid dat jy die seën wat Hom toekom, vir jouself en die landbougemeenskap mag vra.  Vra alles wat die Gees nou op jou hart lê.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Ghana.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post