Dag 26 – Dink nuut oor hoe God jou sien (3): Nie as skuldig nie, maar as regverdig!

Lees:     Jesaja 53:11 en 1 Korintiërs 1:30-31, asook 2 Korintiërs 5:21
(Lees dit ook in die 1933/53-vertaling van die Afrikaanse Bybel).

 

Dis lekker om by iemand te kuier met wie jy 'n baie goeie verhouding het.  Jy kuier op jou gemak.  Jy is nie gedurig selfbewus en voel nie die hele tyd minderwaardig nie.  Jy is seker jou vriend aanvaar jou en geniet jou geselskap.  Dit is die soort verhouding wat ons ook deur Christus met die Vader het.

Die geregtigheid van Jesus verwys na die volmaakte verhouding wat Hy met sy Vader het.  Dit beteken daar is geen sonde en geen probleme in hulle verhouding nie.  Hulle verhouding is heg, intiem en mooi.  Dit word gekenmerk deur liefde en vrede, asook volkome eenheid en eens-gesindheid.  Die Vader en die Seun verheug en verbly hulle in mekaar se teenwoordigheid.

Nou leer al bogenoemde Skrifgedeeltes ons dat Jesus sy geregtigheid, met ander woorde sy volmaakte verhouding met die Vader, ook gee vir elkeen wat in Hom glo.  Die Woord geregtigheid dui dus op die status wat gelowiges in Christus voor God het.  Jesus gee sy volmaakte verhouding met die Vader vir ons as geskenk.  Nou het ons elkeen wat in Jesus glo, ook 'n volmaakte verhouding met God.

Al kla jou gewete jou dus aan dat jy dit nie regkry om al God se bevele te gehoorsaam nie; en al kom jy agter dat jy altyd geneig is om te doen wat verkeerd is, kan jy nogtans hierdie sekerheid hê:  Al verdien jy dit glad nie, gee God op grond van sy genade vir jou die volkome geregtigheid en heiligheid van Jesus.  Die volmaakte verhouding wat Jesus met Hom het, gee die Vader vir jou.  Hy gee ook Jesus se absolute sondeloosheid (heiligheid) vir jou as geskenk.  Daarom, as God na jou kyk, sien Hy nie jou sonde raak nie.  Vir Hom is jy glad nie meer 'n sondaar nie en Hy onthou nie 'n enkele verkeerde ding wat jy gedoen het nie.  Vir Hom is dit so goed asof jy self net so gehoorsaam is as wat Jesus was.  Asof jy net soos Jesus, geen sonde het nie.

Niemand kan op grond van iets goeds wat hy of sy gedoen het, in God se teenwoordigheid kom nie.  Maar elkeen wat in Jesus glo, kan met Jesus se geregtigheid in God se teenwoordigheid kom.

Met ander woorde:  Wanneer jy in God se teenwoordigheid kom, hoef jy nie bekommerd te wees oor wat ander mense van jou dink, wat jou status of geleerdheid is, of selfs wat jy al alles verkeerd gedoen het nie.  Reken net daarop dat jou verhouding met die Vader nou net so goed en mooi is as Jesus s'n, omdat Jesus sy geregtigheid vir jou as geskenk gegee het.  Daarom kan en moet jy voor die troon boer!  God sal jou gebede verhoor, want daar is niks in julle verhouding wat krap nie.

Kom ons vat dit saam: As jy in Jesus glo, gee Hy jou alles wat jy nodig het om in God se teenwoordigheid te kom.  Hy gee jou:

  • sy geregtigheid;
  • sy gehoorsaamheid;
  • sy heiligheid;
  • sy verdienste;
  • sy prestasie.

Hy gee jou alles!!!  Jy moet net die geleentheid en die voorreg aangryp om voor die troon te boer.

 

Gebed:      Here Jesus, ek wil U net loof en prys.  Ek wil vir almal vertel hoe goed U is en wat U vir my gedoen het.  Ek wil die voorreg aangryp om voor die troon te boer omdat ek nou net so 'n volmaakte verhouding met die Vader het as U.

 

Boer voor die troon  met die gebed dat Living and Farming God's Way dié kenmerk sal word van julle eie boerdery, maar ook van die hele landelike- en boerderygemeenskap in Afrika.  Bid vir AMOS AGRIMIN wat hulle hiervoor beywer.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Nigerië.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post