Dag 25 – Dink nuut oor hoe God jou sien (2): Vrygespreek, nie veroordeel nie!

Lees:     1 Korintiërs 1:30-31 en 2 Korintiërs 5:21, asook Romeine 4:25 tot 5:1 en Romeine 8:1 en 33.

 

Ek weet nie van jou nie, maar ek hou nie daarvan om met mense kontak te maak vir wie ek iets skuld nie.  Ek is bang dat ek my kan vasloop teen 'n klomp lastige vrae.  Ek sal moet verduidelik waarom ek nog nie my skuld betaal het of my verantwoordelikheid om iets te doen, nagekom het nie.  Skuldgevoelens hou my weg van mense af.  Net so maak skuldgevoelens ook dat baie Christene onbewustelik probeer wegbly van God af.  Omdat hulle skuldig voel, is hulle bang om in God se teenwoordigheid te kom, net soos wat 'n beskuldigde bang is om in die hof voor die landdros te verskyn.  Hulle vrees veroordeling.  Hulle is bang hulle word van 'n klomp goed beskuldig.  Skuldgevoelens en vrees vir veroordeling ondermyn ons gebedslewe.  Dit hou ons weg van God af.

Maar die Bybel het vir ons goeie nuus.  Jesus was tot die dood toe absoluut gehoorsaam aan God (Filippense 2:8b).  Hy het Homself nooit skuldig gemaak aan enige sonde nie (Johannes 8:46 en Hebreërs 4:15).  Selfs tydens sy verhoor kon die regter (Pilatus) niks kry waaraan Jesus skuldig was nie (Johannes 18:38 en 19:6b).  Nogtans is Hy gekruisig.  God sê in sy Woord dat Jesus sonder sonde was, maar dat Hy in ons plek as skuldige veroordeel is (2 Korintiërs 5:21).

Die goeie nuus is dus dit:  Jesus is in ons plek veroordeel en ons is in sy plek vrygespreek.  Hy moes vrygespreek word, maar Hy was bereid om sy vryspraak vir ons te gee en ons doodsvonnis vir Hom te vat.

Daarom sê die Woord baie duidelik:  'Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie' (Romeine 8:1).  En ook:  'God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo.  Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here, Jesus Christus' (Romeine 5:1).

Dis wonderlik.  Die verhouding tussen my en God is nie meer gespanne nie.  God beskuldig my nie meer van alles wat ek verkeerd doen nie.   Hy verwyt my nie oor al die gebede wat ek nié gebid het nié.  God is vír my, nie teen my nie (Romeine 8:31).

Elkeen wat in Jesus glo, kan met vrymoedigheid na God gaan.  God gaan jou vir seker nie beskuldig of veroordeel nie.  Hy het jou reeds vrygespreek.  Daar is dus geen rede om van God af weg te bly nie.  Geen rede om nie met geloof in gebed na Hom te gaan nie.  Die verhouding tussen julle is heeltemal herstel.  Deur Christus is dit reg en mooi en goed.

Jesus gee jou sy vryspraak (die vryspraak wat Hom toekom) sodat jy in God se teenwoordigheid kan kom.  Gebruik die voorreg.  Gebruik dit baie.  Bid gedurig.  Boer voor die troon!  God wil so graag hê jy moet deur gebed in sy teenwoordigheid kom.  Hy wil hê jy moet naby Hom wees.  Hy wil na jou luister en vir jou alles gee wat jy vra.

 

Gebed:      Halleluja! Ek hoef nie meer met skuldgevoelens te leef nie.  Ek hoef nie meer vir U weg te kruip soos Adam nie.  Dankie Here Jesus vir u vryspraak wat nou ook myne is!

 

Boer voor die troon en vra die Here se beskerming teen die Bose, plaasaanvalle en die diefstal van landbouprodukte.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Kameroen.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post