Dag 22 – Dink nuut oor die wet: Vry van die wet, maar nie sonder die wet nie!

Lees:     Esegiël 36:25-28, Romeine 7:4-6 en 8:1-2, Galasiërs 2:19-20

 

Die Heilige Gees kla ons nie aan op grond van die wet omdat ons so traag is om te bid nie.  Christus het immers al ons skuld en sonde vergewe en omdat ons saam met Hom gesterf en opgestaan het, is die wet nie meer op ons van toepassing nie (Romeine 7:4-6).  Die wet is weg en die skuldbewys met al sy aanklagte teen ons is aan die kruis vernietig (Romeine 10:4 en Kolossense 2:14).  'Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie' (Romeine 8:1).

Die Gees maak ons egter bewus van die sonde van biddeloosheid omdat Hy weet hoeveel seën gebed vir ons en ons verhouding met die Vader inhou.  Hy wil nie hê ons moet enige iets mis wat die Vader vir ons wil gee nie.  Daarom skep die Gees 'n brandende begeerte in my hart om biddeloosheid te oorwin.  Hy laat my daarna verlang om voor die troon te boer.  Ek word dus nie van buite deur 'n wet gedwing om te bid nie.  Ek word van binne af gemotiveer deur die begeerte om so veel as moontlik in God se wonderlike teenwoordigheid te vertoef.

As ek haastig is en vinnig wil ry, is die 100 km-bordjies langs die pad lastig.  Dit gooi die wet kort-kort in my gesig.  Ek verpes die goed, want elke keer as ek een sien, voel ek meer skuldig.  Die bordjies wakker my skuldgevoel aan, maar help my nie om stadig te ry nie.  As ek egter in my hart die begeerte het om stadiger te ry om die natuur buite en die geselskap binne-in die motor te geniet, sien ek nie eers die bordjies raak nie.  Ek ry vanself veel stadiger as wat die wet vereis.  Wat is die verskil?  Wat die wet buite my nie kon doen nie, dit doen die begeerte binne-in my.

Dieselfde is van toepassing op die vele opdragte om te bid.  Jy kan baie tekste op mooi kaartjies skryf en dit oral teen jou kaste, mure en spieëls vasplak.  Dit gaan jou nie help om voor die troon te boer nie.  Dit gaan jou veel eerder laat skuldig voel omdat jy so min bid.  Moenie biddeloosheid probeer oorwin deur meer reëls en strenger wette nie.  Kom uit onder die wet.  Selfs mooi voornemens hou gewoonlik nie lank nie, al probeer jy hoe hard.  Moenie Jesus se gebedslewe probeer na-aap nie.  Jy gaan dit nie regkry nie.  Hou op om in eie krag te probeer bid.    Laat die Gees jou lewe vul met dankbaarheid.  Laat Hy jou oë oopmaak om die antwoord op elke gebed raak te sien.  Dit sal in jou hart die begeerte wek om nog meer te bid.  Fokus dus op die potensiaal van gebed en nie die opdrag om voortdurend te bid nie.

Gebed is 'n voorreg, nie 'n vereiste nie.  Een van die misdadigers wat saam met Jesus gekruisig is, se eerste gebed was ook sy laaste gebed.  Hy is gered en het die ewige lewe ontvang, al het hy net een keer 'n paar woorde gebid.  Hy het niks gedoen om die ewige lewe of die verhoring van sy gebed te verdien nie.  Daar rus geen verpligting op jou om baie of lank te bid nie, maar as daar geen begeerte in jou hart is om baie of lank te bid nie, is daar êrens fout.

Kom ons leef uit God se genade.  Genade is heeltemal anders as die wet.  Genade motiveer en inspireer.  Genade wek 'n begeerte in my hart.  Dit wys ons na Christus en laat ons alles van Hom verwag.  Genade vestig ons hoop en verwagting op die Gees wat ons voortdurend verander na die beeld van Christus (2 Korintiërs 3:18), ook wat sy gebedslewe betref.  Die Gees laat ons uitroep:  'Abba, dit beteken Vader' (Romeine 8:15).

 

Gebed:      Gees van God, kom lê in my die begeerte om meer en meer voor die troon te boer, sodat ek dit spontaan sal wil doen, tot eer van God en tot voordeel van landbou.

 

Boer voor die troon distriksmunisipaliteite en die plaaslike polisie.  Bid dat hulle nie korrup sal wees nie, maar hul roeping sal vervul en effektief teen wetteloosheid, misdaad en korrupsie sal optree.  Bid ook vir die bekering van oortreders.

 

Bid vir Afrika:    Fokus op die landbougemeenskap in Sentraal-Afrikaanse Republiek.

Om die voledige gebedsfokus af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Om die voledige Boer voor die Troon – Handleiding vir Gebed af te laai voltooi die vorm hier onder:

Jou Naam en Van (vereis)

Jou Epos adres (vereis)

Jou Provinsie(streek) (vereis)

Related Post